Inspirerande hos Norrgavel

Inspirerande hos Norrgavel

Norrgavels möbler kan karaktäriseras av ord som enkelhet, känsla och närvaro, liksom ärlighet och långsiktighet. Men det är inte primärt möbler man säljer, utan ett förhållningssätt till inredning, egentligen till livet i stort. Denna helhetssyn på inredning har  försökt fångas i värdegrunden med hänsyn till  humanistiska, ekologiska och existentiella utgångspunkter.

Välkomna!

Relaterade Artiklar

Bo & Äta